Popis technických kontrol pro domény .cz a .0.2.4.e164.arpa (ENUM)

Centrální registr domén provádí kontroly technického stavu jmenných serverů uvedených v sadách nameserverů, které jsou přiřazeny doménovým jménům. V rámci těchto technických kontrol se u každé kombinace sady jmenných serverů a domény kontrolují následující nastavení:

Název testu Popis testu
Glue Testuje, zda sada jmenných serverů obsahuje u jmenných serverů potřebné GLUE záznamy
Existence Testuje, zda-li jmenné servery fungují a jsou dostupné.
Presence Testuje zdali jmenný server obsahuje záznamy s informacemi o příslušné doméně
Authoritative Testuje, zda je jmenný servere pro příslušnou doménu autoritativní
Autonomous Testuje, zda jsou alespoň dva jmenné servery v sadě jmenných serverů v různých autonomních síťových systémech
Notrecursive Testuje, jestli je jmenný server rekurzivní (na základě recursive flagu v každé odpovědi)
Notrecursive4all Testuje, jestli je jmenný server rekurzivní (na základě pokusu poslat na něj rekurzivní dotaz)
Heterogenous Testuje, zda alespoň dva ze jmenných serverů používají různé implementace DNS server softwaru

Podrobnost technických kontrol lze u každé sady jmenných serverů nastavit od 0 (nejméně podrobné, provádí se pouze základní testy ) až do 6 (nejvíce podrobné, provádí se všechny testy).

Technické kontroly se provádí:

  • po každé změně v sadě jmenných serverů, která je přiřazena k doménovému jménu
  • pravidelně 1x měsíčně
  • na vyžádání registrátora přes rozhraní pro registrátory, registrátor bude moci provést i technickou kontrolu sady jmenných serverů, která není přirazena doménovému jménu (např. pro otestování zda je vše v pořádku před provedením změny sady jmenných serverů)

Výsledek technických kontrol prováděných po změnách a prováděných pravidelně je odeslán emailem na technické kontakty uvedené v dané sadě jmenných serverů. V případě, že bude kontrola vyvolána registrátorem přes rozhraní pro registrátory je výsledek kontroly zaslán stejným komunikačním kanálem. Výsledek technických kontrol má pouze informativní charakter a nemá žádný vliv na zařazení konkrétní domény do zóny.