Ukázka zóny ENUM v nastavení name serveru

Ukázka je převzata z Domain Master:

$TTL 3D 

@ IN SOA  ns1.example.com.  root.ns1.example.com. ( 
   199609203 ; Serial 
   28800   ; Refresh 
   7200   ; Retry 
   604800  ; Expire 
   86400   ; Minimum TTL 
  ) 
@ IN  NS   ns1.example.com. 
@ IN  NS   ns2.example.com. 

$ORIGIN 9.8.7.6.5.4.3.2.1.0.2.4.e164.arpa. 
 ;; order preference flags service      regexp          replacement 
 NAPTR 10 101    "u"  "E2U+sip"     "!^.*$!sip:me@proxy.sipserver.com!" . 
 NAPTR 10 102    "u"  "E2U+h323"     "!^.*$!h323:me@h323server.com!"   . 
 NAPTR 10 103    "u"  "E2U+email:mailto" "!^.*$!mailto:me@emailserver.com!" .

Popis a význam hodnot před ;Serial, ;Refresh, ;Retry, ;Expire a Minimum TTL naleznete zde.

ns1.example.com a ns2.example.com zobrazují adresy nameserverů.

Uvedený příklad ukazuje, že preferovaný způsob kontaktování domeny 9.8.7.6.5.4.3.2.1.0.2.4.e164.arpa. je protokolem SIP, poté protokolem H323 a až nakonec pomocí e-mailu. Pořadí je určováno hodnotami v polích order a preference, přičemž větší váhu má hodnota v poli order.

Příznak "u" v poli flag znamená, že výstupem regulárního nahrazení bude URI požadovené služby.

Hodnota v poli service obsahuje rozpoznávací značku - pro e164.arpa. domény je to E2U (E164 to URI), dále pak jméno samotné služby - to se skládá z typu a podtypu. Z historických důvodů toho není dodrženo u E2U+sip a E2U+h323. Seznam služeb naleznete v angličtině zde.

Pole regexp obsahuje regulární nahrazení, které popisuje převod tel. čísla na URI služby. Znak "!" je použit jako oddělovač regulárního výrazu.

Pole replacement je další pole, které může být využito pro převod. S flagem u se toto pole nepoužívá.