Udělení souhlasu zákazníků pro registrace ENUM domén

Pomocí následujícího textu použitého ve všeobecných obchodních podmínkách lze získat souhlas zákazníků pro registraci ENUM domén:

Poskytovatel zaregistruje Zákazníkovi u CZ.NIC, z.s.p.o., ENUM doménové jméno vytvořené z telefonního čísla (telefonních čísel) poskytnutých Zákazníkovi Poskytovatelem a Zákazník tímto uděluje s takovou registrací souhlas a prohlašuje, že se seznámil s Pravidly registrace doménových jmen v ENUM vydanými CZ.NIC, z.s.p.o., a akceptuje je. Nesouhlasí-li Zákazník se zaregistrováním ENUM doménového jména, je povinen tuto skutečnost sdělit Poskytovateli způsobem a ve lhůtách stanovených Všeobecnými podmínkami. Zákazník bere na vědomí, že registrace ENUM doménového jména bude zrušena po zániku oprávnění Zákazníka užívat telefonní číslo, ze kterého bylo ENUM doménové jméno vytvořeno.