Nastavení Nokie řady E na účet na Asterisku

Pro nastavení Vašeho telefonu budete potřebovat následující údaje:

 • SIP login
 • SIP heslo
 • SIP proxy adresu
 • Realm Domain, Proxy, Registrar, Outbound Port a NTP server

Tyto údaje získáte od Vašeho operátora IP telefonních služeb.

Dále byste měli získat od Vašeho provozovatele WiFi/LAN sítě informace o:

 • stavu sítě
 • režimu sítě WLAN
 • režimu zabezpečení WLAN
 • nastavení zabezpečení WLAN
 • název sítě

V případě potíží se obraťte na vašeho operátora IP telefonních služeb nebo na poskytovatele WiFi/LAN sítě.


Vstupte do menu vašeho telefonního přístroje:

Obrázek 0

Nastavte přístupový bod, TOOLS > SETTINGS > CONNECTIONS > ACCESSPOINTS

Obrázek 1

Obrázek 2

Obrázek 3

Obrázek 4

Obrázek 5

Zvolte OPTIONS > NEW ACCESS POINT > USE DEFAULT SETTINGS

Obrázek 6

Obrázek 7

Definujte následující nastavení:

A. CONNECTION NAME - zadejte popisný název např. cz.nic

Obrázek 8

B. DATA BEARER - zvolte WIRELESS LAN

Obrázek 9
Obrázek 10

C. WLAN netw. name

 • Enter manually: chcete-li zadat název určité bezdrátové sítě LAN.
 • Search for netw.: chcete-li vybrat některou bezdrátovou síť LAN v dosahu.

Obrázek 11

D. NETWORK STATUS (zjistíte u poskytovatele WiFi/WLAN sítě)

 • Hidden - síť, ke které se připojujete, je skrytá
 • Public - síť, ke které se připojujete, není skrytá

Obrázek 12

E. WLAN netw. mode

 • Infrastructure - přístroje mohou komunikovat mezi sebou a s přístroji připojenými k síti LAN pomocí kabelů nebo prostřednictvím přístupného bodu k bezdrátové síti.
 • Ad-hoc - přístroje mohou odesílat a přijímat data mezi sebou a není třeba žádný přístupový bod k bezdrátové síti LAN.

Obrázek 13

F. WLAN security mode - zjistíte u poskytovatele WiFi/WLAN sítě WLAN security sett. - zjistíte u poskytovatele WiFi/WLAN sítě

Obrázek 14

Nastavte SIP, TOOLS > SETTINGS > CONNECTION > SIP SETTINGS

Obrázek 15

SIP settings proveďte takto:

 • Profile name - zadejte název vaší sítě například cz.nic
 • Service Profile - zvolte IETF
 • Default access point - zvolte přístupový bod WLAN pro připojení k internetu, který jste vytvořili již dříve, např."CZ.NIC".

Obrázek 16

 • Public user name - zadejte telefonní číslo a za ním @sip.domain.cz, např. 12345678@sip.nic.cz
 • Use compresion - NO

Obrázek 17

 • Registration - Always on
 • Use security - NO

Obrázek 18

Nastavte Proxy Server takto: Proxy server address - nevyplňujte Realm - nevyplňujte User name - nevyplňujte Password - nevyplňujte * Allow loose routing - yes

Obrázek 19

Obrázek 20

Nastavte Registrar Server takto: * Registrar serv. addr. - sip.domain.cz např. sip.nic.cz nebo např. sip:217.31.204.193 * Realm - zadejte vaši realm domain např. sip.nic.cz User name - zadejte Váš přidělený SIP LOGIN Password - zadejte heslo, které Vám bylo přiděleno Transport type - UDP Port - 5060

Obrázek 21

Obrázek 22

Nastavte typ volání, které chcete mít jako defaultní:

 • MENU > TOOLS > SETTINGS > CALL
 • Default call type - internet
 • Internet call alert - on

Obrázek 24

Správné nastavení lze otestovat připojením k internetu:

Obrázek 25

Obrázek 26

Obrázek 27