Nastavení xLite na účet na Asterisku

Pro nastavení softwarového telefonu xLite budete potřebovat následující údaje:

  • přihlašovací jméno
  • doména
  • heslo
  • Domain/Realm
  • SIP Proxy

Tyto údaje by Vám měl poskytnout Váš operátor IP telefonních služeb. V případě potíží se obraťte na vašeho operátora IP telefonních služeb.


V našem příkladě předpokládejme Domain/Realm a SIP Proxy sip.nic.cz .

Spusťte program xLite, který po spuštění vypadá takto:

Obrázek 0

Klikněte na vstup do menu pro nastavení:

Obrázek 1

Zvolte položku System Settings:

Obrázek 2

Následně vyberte položku SIP/Proxy:

Obrázek 3

Rozklikněte první položku ‘default’ a proveďte nastavení viz následující obrázek.

Obrázek 4

Je třeba vyplnit uvedené položky:

Enabled: Yes.
Display Name: Zobrazované jméno.
User Name: Vaše telefonní číslo.
Authorization User: Vaše telefonní číslo.
Password: Vaše heslo.
Domain/Realm: sip.nic.cz (získáte od Vašeho operátora).
Sip Proxy: sip.nic.cz (získáte od Vašeho operátora).

Vaše přihlašovací jméno a heslo bylo zasláno e-mailem při aktivaci služby. Po nastavení stiskněte tlačítko Back. Dále doporučujeme provést následující nastavení kodeků. Pro nižší zátěž Vašeho počítače doporučujeme provést nastavení iLBC kodeků.

Pro nastavení kodeků vstupte do menu:

Obrázek 5

Klikněte na menu Advanced System Settings:

Obrázek 6

Zvolte položku Codec settings:

Obrázek 7

Vyberte codec iLBC:

Obrázek 8

V menu Enabled změňte nastavení na Yes. Ostatní položky neměňte:

Obrázek 9

Dvojitým stiskem tlačítka Back se vraťte do menu Codec Settings a zvolte položku Codec Order:

Obrázek 10

Nastavte položce iLBC hodnotu 1:

Obrázek 11

Po správném nastavení iLBC kodeku uvidíte na displeji telefonu vpravo dole ikonu iLBC černou barvou:

Obrázek 12

Kodeky

Na dolním okraji displeje telefonu xLite jsou zvukové kodeky. Kodek je algoritmus, který říká, jakým způsobem komprimovat zvukový záznam.

V programu xLite je možno aktivovat nebo deaktivovat několik kodeků a podle toho řídit kvalitu hlasu. S volbou kodeku je třeba nakládat opatrně, jelikož každý z kodeků má jinou náročnost na propustnost linky. Ty nejlepší kodeky zabírají největší šířku pásma. To znamená, že potřebují kvalitní linku, což je minimálně 64 kilobitů. Tok musí být plynulý, jinak vypadávají kusy přenášené komunikace.

Nejkvalitnější kodeky, které jsou volně dostupné a nejsou chráněny žádnými patenty, jsou PCMA, PCMU, také označované jako G711U a G711A, kde je hlas komprimován neztrátovou kompresí. Mají největší náročnost na šířku pásma. XLite využívá GSM kodek, což je klasický kodek používaný v GSM sítích. Dále využívá dva kodeky, které jsou volně šiřitelné, a sice kodek ILBC a SPX. Kodek ILBC má s komprimací hlasu docela dobré výsledky, tudíž je možné ho použít a někteří hlasový operátoři ho doporučují.

Rozdíl mezi volně dostupnou verzí xLite a licencovanou, která se nazývá I-beam, je ta, že licencovaná verze obsahuje i kodek G729, který není jinak volně dostupný, ale dodržuje vysokou kvalitu hovoru při nižších nárocích na linku. Je však třeba zjistit, zda Váš poskytovatel hlasových služeb podporuje kodek G729, protože i pro něj platí, že si musí zakoupit licenci na podporování tohoto kodeku.