Nastavení xLite (verze 3.0) na účet na Asterisku

Pro nastavení softwarového telefonu xLite budete potřebovat následující údaje:

  • telefonní číslo
  • SIP login (přihlašovací jméno)
  • SIP heslo
  • SIP proxy adresu/Realm Domain

Tyto údaje by Vám měl poskytnout Váš operátor IP telefonních služeb. V případě potíží se obraťte na vašeho operátora IP telefonních služeb.


1. Spuštění programu xLite

Po spuštění programu xLite se zobrazí následující obrazovka.

Obrázek 0

Program nejprve zjišťuje, zda-li je nastaven nějaký SIP účet. Pokud žádný nastavený není, automaticky se otevře okno pro nastavení účtu (viz následující obrázek)

Obrázek 1

V případě, že se toto okno automaticky nespustí nebo ho např. omylem zavřete, klikněte pravým tlačítkem na program xLite a zvolte možnost SIP Account Settings...

Obrázek 2

2. Přidání SIP účtu

Klikněte na tlačítko Add, pomocí kterého nastavíte Váš SIP účet.

Obrázek 3

3. Nastavení SIP účtu

Zobrazí se následující okno.

Obrázek 4

V tomto okně vyplňtě následující položky:

  • Display Name (Vaše telefonní číslo)
  • User Name (Vaše telefonní číslo)
  • Password (Vaše SIP heslo)
  • Authorization user name (Váš SIP login)
  • Domain (Vaše SIP doména)

Obrázek 5

Ujistěte se, že je dále zaškrtnuta volba Register with domain and receive incoming calls a že máte nastavenou volbu Send outbound via target domain.

Uložte nastavení zmáčknutím tlačítka OK.

Poté se zobrazí přehled SIP účtů, ve které uvidíte nastavení, které jste právě provedli.

Zmáčkněte tlačítko Close (viz obrázek).

Obrázek 6

4. Závěr

Pokud jste správně nastavili Váš účet, zobrazí se Vám na display telefonu hláška Ready Your username is:Vaše telefonní číslo (viz následující obrázek).

Obrázek 7

Nyní již můžete pomocí programu xLite telefonovat.

Správnost nastavení lze otestovat zavoláním na libovolnou SIP adresu (např. hudba@nic.cz)

Na úvodní obrazovce zadejte SIP adresu hudba@nic.cz a potvrďte stisknutím tlačítka Enter.

Obrázek 8

Pokud máte správné SIP nastavení, zobrazí se Vám následující obrazovka s hláškou Call established a uslyšíte hudbu/hovor.

Obrázek 9

V případě, že jste zadali chybně údaje, klikněte pravým tlačítkem na telefon, zvolte volbu SIP Account Settings... .

Na následující obrazovce stiskněte tlačítko Properties, pomocí něhož se Vám zobrazí nastavení Vašeho SIP účtu.

Opravte chybně zadané údaje a postupujte stejně jako při prvotním zadávání údajů.