Nahrávání hovorů

Pro nahrávání hovorů v Asterisku použijeme v číslovacím plánu (extensions.conf) příkaz MixMonitor.

Popis

MixMonitor(<soubor>.<přípona>[|<volby>[|<příkaz>]])

Validní volby

b - uložit zvuk pouze pokud je kanál bridgovaný
nenahrává konference a - připojit místo přepsat

v(<x>) - Upravit hlasitost příchozího zvuku (to co slyšíme) o <x> -4/4.

V(<x>) - Upravit hlasitost odchozího zvuku (to co říkáme) o <x> -4/4.

W(<x>) - Upravit celkovou hlasitost o <x> -4/4.

Příkaz bude spušten po ukončení nahrávání. Jakýkoli řetězec odpovídající ^{X} bude převeden na ${X} a všechny proměnné budou vyhodnoceny. Proměnná MixMonitor_NAZEVSOUBORU bude také nastavena. Příkaz je systémový příkaz (Linux shell), podívejte se na příkaz System v Asterisku.

Pokud neuvedete celou cestu k souboru, tak nahravaný zvuk bude uložen v podadresáři monitor v adresáři, který je specifikován pomocí astspooldir v konfiguračním souboru asterisk.conf (standardní nastavení je /var/spool/asterisk/monitor).

Pozn.: Příkaz nedostane žádné environmentové proměnné - tyto musíte předat na příkazovém řádku.