Nastavení synchronizace času s internetovými servery

Tento návod Vám pomůže nastavit na Vašem počítači synchronizaci času s internetovými servery pro operační systémy MS Windows (XP, Vista), Linux (Ubuntu) a Mac OS X.

Pro synchronizaci času potřebujete mít připojený počítač k internetu.

MS Windows XP

Pro úpravu času v MS Windows XP potřebujete mít příslušná oprávnění, tj. musíte být přihlášení pod administrátorským účtem.

1. Nabídku pro změnu času a jeho nastavení (včetně časové synchronizace) můžete vyvolat následujícími způsoby:

a) Klikněte pravým tlačítkem na zobrazovaný čas (většinou se nachází v pravém dolním rohu) a zvolte Upravit datum a čas.

Obrázek 0

b) Rovněž můžete zvolit Start > Nastavení > Ovládací panely > Datum a čas (při Klasickém zobrazení).

Obrázek 1
Obrázek 2

c) Další z možností je zvolit Start > Nastavení > Ovládací panely > Možnosti data, času, místního nastavení a jazyka (při zobrazení podle kategorií)

Obrázek 3

V následujícím okně klikněte na odkaz Změnit datum a čas nebo na ikonu Datum a čas

Obrázek 4

2. Ujistěte se, že se pod položkou Aktuální časové pásmo nachází Vámi požadované časové pásmo.

Obrázek 5

V opačném případě ho změňte na kartě Časové pásmo.

Obrázek 6

3. Klikněte na kartu Čas v Internetu

Chcete-li provést aktualizaci času, ujistěte se, že máte zaškrtnutou volbu Automaticky synchronizovat s časovým serverem v Internetu. Poté klikněte na tlačítko Aktualizovat.

Obrázek 7
Pokud chcete přidat jiný časový internetový server, klikněte do pole, ve kterém je uveden název časového internetového serveru, a vepište jeho název (např. ntp.nic.cz). Rovněž můžete zvolit jiný časový server z implicitní nabídky.
Obrázek 8
Nastavení potvrďte stisknutím tlačítka OK.

MS Windows Vista

1. Nabídku pro změnu času a jeho nastavení (včetně časové synchronizace) můžete vyvolat následujícími způsoby:

a) Klikněte pravým tlačítkem na zobrazovaný čas (většinou se nachází v pravém dolním rohu) a zvolte Upravit datum a čas.

Obrázek 9

b) Rovněž můžete zvolit Start > Nastavení > Ovládací panely > Hodiny, jazyk a oblast > Nastavit čas a datum

Obrázek 10
Obrázek 11
Obrázek 12

c) Další z možností je zvolit Start > Nastavení > Ovládací panely > Datum a čas (při použití Klasického zobrazení).

Obrázek 13

2. Ujistěte se, že se pod položkou Časové pásmo nachází Vámi požadované časové pásmo.

V opačném případě ho změňte pomocí tlačítka Změnit časové pásmo...

Obrázek 14

Vyberte Vámi požadované časové pásmo kliknutím na pole nacházející se pod titulkem Časové pásmo.

Obrázek 15

3. Klikněte na kartu Čas v Internetu

Pomocí tlačítka Změnit nastavení můžete provést aktualizaci času či změnit časový internetový server, který bude provázet synchronizaci. Pokud nepracujete pod Administrátorským účtem budete vyzvání k zadání hesla správce.

Obrázek 16
Chcete-li provést aktualizaci času, ujistěte se, že máte zaškrtnutou volbu Synchronizovat s časovým serverem v Internetu. Poté klikněte na tlačítko Aktualizovat nyní.
Obrázek 17
Pokud chcete přidat jiný časový internetový server, klikněte do pole, ve kterém je uveden název časového internetového serveru, a vepište jeho název (např. ntp.nic.cz).
Obrázek 18
Nastavení potvrďte stisknutím tlačítka OK.

Linux (Ubuntu)

1. V hlavní nabídce zvolte Systém > Správa > Datum a čas.

Obrázek 19
Nebo pokud máte na panelu zobrazen datum a čas, můžete rovněž kliknout pravým tlačítkem na něj a zvolit možnost Upravit datum a čas.
Obrázek 20

2. Zadejte heslo, kterým se přihlašujete do systému.

Obrázek 21

3. Ujistěte se, že v nabídce Časové pásmo se nachází Vámi požadované časové pásmo

Obrázek 22
V případě, že tomu tak není, klikněte na časové pásmo a na následující obrazovce zvolte Vámi požadované časové pásmo. Rovněž můžete kliknout do mapy světa a vybrat město, kde se nacházíte.
Obrázek 23

4. Změňte nabídku Nastavení Ruční na Udržuj synchronizovaně s internetovými servery

Obrázek 24

5. Pokud budete vyzváni k instalaci Podpory NTP, proveďte tuto instalaci.

Obrázek 25
Stisknutím tlačítka Použít stáhnete a nainstalujete potřebný balíček.
Obrázek 26

6. Stisknutím tlačítka Označ server zvolte internetový server, pomocí kterého bude probíhat synchronizace.

Obrázek 27
Následně si můžete vybrat z nabídky serverů či přidat další .
Obrázek 28
Pokud chcete přidat časový server, který není uveden v nabídce, vepište jeho název (např. ntp.nic.cz) do pole a stiskněte tlačítko Přidat.
Obrázek 29
Poté stiskněte tlačítko zavřít.

Mac OS X

1. Klikněte na symbol jablka, které se nachází v levém horním rohu

Obrázek 30

2. Z nabídky zvolte možnost System Preferences...

Obrázek 31

3. V následujícm okně zvolte možnost Date&Time ze skupiny System

Obrázek 32

4. V zobrazeném okně Date&Time se nejdříve ujistěte, že máte nastavené správné časové pásmo.

Nastavení časového pásma ověříte kliknutím na kartu Time zone.

Obrázek 33
V případě, že nemáte nastaveno správné časové pásmo, klikněte na pole Closest City a zvolte místo, kde se nacházíte. Rovněž můžete kliknout do mapy světa.
Obrázek 34

5. Pro nastavení internetového časového serveru klikněte na pole Date&Time.

Ujistěte se, že máte zaškrtnutou volbu Set date & time automatically. Pro nastavení jiného časového serveru vyberte příslušný server ze seznamu. Pokud se Vámi požadovaný časový server nenalézá v seznamu, vepište do pole jeho název (např. ntp.nic.cz)

Obrázek 35