DNS HOWTO

Obsah | Zpět | Další

4. Přeposílání (Forwarding)

V rozsáhlých, dobře uspořádaných, akademických sítích nebo sítích ISP (Internet Service Provider) se můžete setkat s tím, že správci sítě mezi DNS servery nastavili forwardovací hierarchii, která pomáhá odlehčit zatížení vnitřní sítě i zatížení sítě vnějších serverů. Není úplně snadné zjistit, jestli jste nebo nejste uvnitř takové sítě. Ale použijete-li DNS server vašeho poskytovatele sítě jako forwarder, můžete odpovědi na své dotazy obdržet v kratším čase a při menším zatížení vaší vlastní sítě. Vše funguje pomocí přeposílání dotazů vašeho jmenného serveru na jmenný server vašeho ISP. Pokaždé, když k tomu dojde, krátce „sáhnete“ do velké cache jmenného serveru vašeho ISP, a tím urychlíte vaše dotazování, protože váš jmenný server nebude muset dělat všechnu práci sám. Pokud používáte modem, pak to pro vás může být celkem výhra. Pro tento příklad předpokládejme, že váš síťový provider má dva jmenné servery, které chcete použít, s IP čísly 10.0.0.1 a 10.1.0.1. Pak ve svém souboru named.conf, dovnitř volitelné možnosti nazvané options, vložte následující řádky:

      forward first;
      forwarders {
        10.0.0.1;
        10.1.0.1;
      };

Existuje také hezký trik pro počítače využívající dialup, na nichž chceme přeposílání použít; způsob, jak to udělat, je popsán v části qanda.

Nyní restartujte svůj jmenný server a vše vyzkoušejte s využitím dig. Pořád by to mělo bez problémů fungovat.

Obsah | Zpět | Další