Nastavení Nokie řady E s operačním systémem S60 v 3.1 na účet na Asterisku

Pro nastavení Vašeho telefonu budete potřebovat následující údaje:

  • SIP login
  • SIP heslo
  • Adresu registračního serveru
  • Adresu proxy serveru

Tyto údaje získáte od Vašeho operátora IP telefonních služeb.

1. Nastavení SIP

Zvolte Menu > Nástroje > Nastavení > Připojení > Nastavení SIP

Obrázek 0
Obrázek 1
Obrázek 2
Obrázek 3

Název profilu - zadejte název vaší sítě např "CZ.NIC"

Obrázek 4

Profil služby - zvolte IETF
Výchozí přístupový bod - zvolte přístupový bod WLAN pro připojení k internetu
Veřejné uživatel. jméno - zadejte "sip:", telefonní číslo a za ním "@sip.nic.cz"
Použít kompresi - Ne
Registrace - Vždy zapnuto
Použít zabezpečení - Ne

2. Nastavení Proxy serveru

Obrázek 5

Adresa proxy serveru - sip:sip.nic.cz
Oblast - nic.cz
Uživatelské jméno - zadejte své uživatelské jméno (většinou má uživatelské jméno tvar telefonního čísla)
Heslo - zadejte své heslo
Povolit volné směrov... - Ano
Typ přenosu - Automaticky
Port - 5060

3. Nastavení Registračního serveru

Adresa proxy serveru - sip:sip.nic.cz
Oblast - žádná
Uživatelské jméno - zadejte své uživatelské jméno (většinou má uživatelské jméno tvar telefonního čísla)
Heslo - zadejte své heslo
Typ přenosu - Automaticky
Port - 5060

Nyní se vraťte zpět do Nastavení SIP kde u Vámi vytvořeného SIP profilu by se měla objevit informace Registrován (vyčkejte několik vteřin, pokud nastavení nebylo provedeno správně objeví se Neregistrován nebo Chyba registrace)

Obrázek 6

Po nastavení SIP profilu pokračujte nastavením Internetovýho telefonu

4. Nastavení Internetového telefonu

Nastavte Menu > Nástroje > Natavení > Připojení > Internetový telefon > Volby > Nový profil
Název - zadejte název profilu např. CZ.NIC
Profily SIP - nastavte SIP profil který jste dříve vytvořili
Otestování nastavení SIP

Správné nastavení lze otestovat zavoláním na libovolnou SIP adresu (např. hudba@nic.cz)

Na úvodní obrazovce zadejte SIP adresu hudba@nic.cz a stiskněte tlačítko joysticku nebo zvolte možnost Volby.
Objeví se Vám malé okno, ve kterém zvolte možnost Internetové volání.

Obrázek 7