Nastavení Nokie řady E (české menu) na účet na Asterisku

Pro nastavení Vašeho telefonu budete potřebovat následující údaje:

  • SIP login
  • SIP heslo
  • Adresu registračního serveru (Registrar ser.addr.)

Tyto údaje získáte od Vašeho operátora IP telefonních služeb.

Samotné nastavení bude probíhat v těchto krocích:

1. Konfigurace WLAN připojení

Ujistěte se, že se nacházíte v dosahu WiFi sítě.

Vstupte do menu Vašeho telefonního přístroje

Obrázek 0

Zvolte možnost Připojení > Spr. spoj. > Dostup. WLAN

Obrázek 1

Obrázek 2

Obrázek 3

Uvidíte dostupné WiFi sítě. Pomocí možnosti Volby si můžete nechat zobrazit detaily o konkrétní WiFi síti.

Obrázek 4

Po zvolení možnosti Detaily se zobrazí např. síla signálu, Režim sítě WLAN či Režim zabezpečení WLAN.

Obrázek 5

Obrázek 6


Nastavte přístupový bod

Vstupte do menu Vašeho telefonního přístroje (viz první obrázek).

Zvolte možnost Nástroje > Nastavení > Připojení > Přístupové body

Obrázek 7

Obrázek 8

Obrázek 9

Obrázek 10

Obrázek 11

Zvolte Volby > Nový přístup. bod > Použít vých. nastavení

Obrázek 12

Obrázek 13


Definujte následující nastavení:

A. Název připojení - zadejte popisný název

Obrázek 14

Obrázek 15

Obrázek 16

Obrázek 17

B. Datový nosič - zvolte Bezdrátová LAN

Obrázek 18

Obrázek 19

Obrázek 20

C.Název sítě WLAN

* Zadat manuálně: chcete-li zadat název určité bezdrátové sítě LAN.
* Hledat názvy sítí: chcete-li vybrat některou bezdrátovou síť LAN v dosahu.

Obrázek 21

Obrázek 22

D. Stav sítě (zjistíte u poskytovatele WiFi/WLAN sítě)

* Skrytá - síť, ke které se připojujete, je skrytá
* Veřejná - síť, ke které se připojujete, není skrytá

Obrázek 23

E. Režim sítě WLAN

* Infrastruktura - přístroje mohou komunikovat mezi sebou a s přístroji připojenými k síti LAN pomocí kabelů nebo prostřednictvím přístupného bodu k bezdrátové síti.
* Ad-hoc - přístroje mohou odesílat a přijímat data mezi sebou a není třeba žádný přístupový bod k bezdrátové síti LAN.

Obrázek 24

F. Rež. zabezp. WLAN - zjistíte u poskytovatele WiFi/WLAN sítě

* Nast. zabezp. WLAN - zjistíte u poskytovatele WiFi/WLAN sítě

Obrázek 25

V případě, že WLAN síť není otevřená a přístup do WLAN sítě vyžaduje heslo zvolte příslušný Režim zabezpečení (např. WPA/WPA2). Režim zabezpečení se dozvíte od provozovatele příslušné WLAN sítě.

Obrázek 26

Dále vstupte do menu Nast. zabezp. WLAN, kde v nabídce Režim WPA zvolte možnost Sdílené heslo.

Obrázek 27

Obrázek 28

Samotné heslo nastavte ve volbě Sdílené heslo

Obrázek 29

Obrázek 30

2. Otestování připojení k WLAN síti

Správné nastavení připojení k WLAN síti lze otestovat připojením k webové stránce.

Zvolte ikonku zeměkoule a potvrďte ji stisknutím tlačítka joysticku. Zobrazí se Vám nabídka, ve které máte možnost zadat webovou adresu.

Obrázek 31

Obrázek 32

Po zadání webové adresy a stisknutí tlačítka joysticku se připojíte k požadované webové stránce. V případě, že máte k dispozici více druhů připojení k internetu, zvolte Vámi nakonfigurované.

Obrázek 33

Obrázek 34

Obrázek 35

3. Konfigurace SIP

Nastavte SIP, Nástroje > Nastavení > Připojení > Nastavení SIP

Obrázek 36


Nastavení SIP

* Název profilu - zadejte název vaší sítě například CZ.NIC
* Profil služby - zvolte IETF
* Výchozí přístupový bod - zvolte přístupový bod WLAN pro připojení k internetu, který jste vytvořili již dříve, např."CZ.NIC".

Obrázek 37
* Veřejné uživatel. jméno - zadejte telefonní číslo a za ním @sip.domain.cz, např. 12345678@sip.nic.cz

V některých případech zadejte ve formátu: sip:username@sip,domain.cz např. sip:pepa@sip.nic.cz

* Použít kompresi - Ne

Obrázek 38
* Registrace - Vždy zapnuto * Použít zabezpečení - Ne
Obrázek 39


Nastavte Proxy Server takto:

* Adresa proxy serveru - nevyplňujte
* Oblast - nevyplňujte
* Uživatelské jméno - nevyplňujte
* Heslo - nevyplňujte
* Povolit volné směrování - Ano

Pokud se s tímto nastavením nelze připojit, pak vyplňte takto:

* Adresa proxy serveru - sip:sip.domena.cz např. sip:sip.nic.cz
* Oblast - domena.cz např. nic.cz
* Uživatelské jméno - username např. pepa
* Heslo - heslo přidělené uživateli pepa
* Povolit volné směrování - Ano
* Typ přenosu - Automaticky
* Port - 5060

Obrázek 40

Obrázek 41

Vraťte se tlačítkem zpět a zvolte položku Registrační server: * Adresa registr. serveru - sip:sip.domena.cz např. sip:sip.nic.cz nebo např. sip:217.31.204.193 * Oblast - zadejte vaši realm domain např. nic.cz, někdy funguje i nevyplněné * Uživatelské jméno - zadejte Váš přidělený SIP LOGIN např. pepa * Heslo - zadejte heslo, které Vám bylo přiděleno (např. uživateli pepa) * Typ přenosu - UDP (nebo Automaticky) * Port - 5060

Obrázek 42

Obrázek 43


Nastavte typ volání, které chcete mít jako defaultní:

* *Menu > Nástroje > Nastavení > Hovor*
* Výchozí typ volání - Internetové
* Internet. volání na lince - Zapnuté

Obrázek 44

Obrázek 45

4. Otestování nastavení SIP

Správné nastavení lze otestovat zavoláním na libovolnou SIP adresu (např. hudba@nic.cz)

Na úvodní obrazovce zadejte SIP adresu hudba@nic.cz a stiskněte tlačítko joysticku nebo zvolte možnost Volby.

Objeví se Vám malé okno, ve kterém zvolte možnost Internetové volání.

Obrázek 46
Obrázek 47

Pokud máte správné SIP nastavení, zobrazí se Vám následující obrazovka a uslyšíte hudbu/hovor).

Obrázek 48